اتاق نشیمن

اهمیت تم رنگ اتاق نشیمن،تعادل میان روشن و تیره

/post-32

ما دائماً با رنگ‌ها احاطه شده‌ ایم و به آن عادت کرده ایم، تا جایی که تحت تأثیر قرار نگرفتن از این رنگ‌ها بسیار سخت است. انتخاب رنگ اتاق نشیمن، انواع پیامدهایی دارد که ما حتی از بسیاری از آن‌ها آگاه نیستیم. به عنوان مثال، انتخاب تم رنگ اتاق نشیمن هنگام تغییر مجدد آن، کار را بسیار دشوار می کند. دقیقاً مهم نیست که یک رنگ را انتخاب کنید و با آن جلو بروید، بلکه باید رنگ‌هایی مناسب پیدا کنید که به خوبی در کنار هم قرار گرفته و نوع دکوراسیون و محیطی را که به دنبال آن هستید، ایجاد کنند.